Značaj fizičke aktivnosti i sporta i njihov uticaj na zdravlje

O programu


Vrsta programa: Elektronski test
Autor: : Dr Svetlana Stojanović, Akademija strukovnih studija, Zemun,
Mirjana Blanuša, GZZKVB Beograd
Organizator : Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije ,,Eskulap"
Akreditovano za : Lekare, Stomatologe, Farmaceute, Biohemičari, Medicinske sestre, zdravstvene tehničare svih profila
Bodovi za polaznike : 5
Broj odluke : 153-02-706/2021-01
Broj akreditacije : D-1-74/22
Akreditacija važi : do 07.03.2023. godine
Broj pitanja u testu : 50
Vreme za rešavanje elektronskog testa : 120 minuta
Cena za učesnike : Besplatno za članove udruženja, za ostale 1.200 RSD

Pristupite rešavanju testa

Dodatne informacije

UPUTSTVO ZA PRISTUP TESTU

Elektronsko polaganje testova koje organizuje Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije ,,Eskulap" omogućeno je uz pomoć google platforme. Kako biste uspešno pristupili rešavanju testa neophodno je ispratiti sledeće uputstvo:

1. Članovi Udruženja koji se nalaze u bazi podataka treba samo da dobiju pristupnu lozinku za koju će podneti zahtev na mail Udruženja - (udruženje.eskulap@gmail.com - članstvo besplatno).
Ostali zainteresovani moraju da pošalju skeniranu uplatnicu na mail Udruženja, a organizator je u obavezi u roku od 48 sati da dostavi pristupnu lozinku za rešavanje testa.

2. Pristup literaturi - prezentaciji će Vam omogućiti da sa lakoćom odgovorite na sva postavljena pitanja.

3. Rešavanje elektronskog testa je moguće ukoliko ste pravilno registrovani i imate lozinku za pristup rešavanju testa. Na svako pitanje imate ponuđene odgovore od kojih je samo jedan tačan. Da bi ste prešli na sledeće pitanje morate označiti odgovor na predhodnom pitanju, Za uspešno rešen elektronski test smatra se više od 60% tačnih odgovora. Organizator kontinuirane medicinske edukacije je u obavezi da izda potvrdu - sertifikat u roku od 72 sata ukoliko je elektronski test uspešno rešen. Vaši lični podaci biće isključivo korišćeni u svrhu unošenja ostvarenih bodova nadležne komore i dobijanja potvrde o uspešno završenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji putem rešavanja elektronskog testa.

4.U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa ( Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike , član 9, službeni glasnik RS, 3/2016 )

UPLATA KOTIZACIJE
LITERATURA
Literaturu možete pogledati kada pristupite rešavanju testa na sledećem LINKU.
PREGLED PITANJA
Pitanja možete pogledati kada pristupite rešavanju testa na sledećem LINKU.
POTVRDA
Ukoliko položite elektronski test, potvrda će vam biti poslata u .pdf formatu na email adresu koju ste uneli prilikom polaganja testa.
Najavljujemo