Akreditovana predavanja

APRIL 2021

ELEKTRONSKI TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-265/2021
1.,,TIMSKA ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PROCESU ZBRINJAVANJA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI”
MS Daniela Grečić, ZC Zaječar

D-1-266/2021
2.,,KLINIČKI ZNAČAJ ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I MOGUĆNOSTI PREHOSPITALNOG TRETMANA”
Prim dr Miljan Jović spec.urgentne medicine, ZC Zaječar
VSS Violeta Aleksić, ZC Zaječar

D-1-267/2021
3. ,, OPASNOST NA INTERNETU PO DECU I MLADE I MEHANIZMI ZAŠTITE”
Katarina Jonev Ćiraković Doktorant Fakulteta političkih nauka, Beograd


JANUAR 2021

ELEKTRONSKI TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-119/2021
1.,,PRAVILAN RAST POKAZATELJ DOBROG ZDRAVLJA”
Dr Radmila Kosić spec.pedijatrije, DZ ,,Zvezdara“ Beograd

D-1-120/2021
2.,,PRIMENA NAČELA PREVENCIJE U OBLASTI BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU”
VSE Mirjana Blanuša, GZZKVB Beograd

D-1-121/2021
3. ,, RAZVOJ MOZGA ,PRAVOVREMENA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA RANIH CEREBRALNIH OŠTEĆENJA”
Prof. dr Slobodan Obradović, Pedijatrijska klinika KC Kragujevac

D-1-122/2021
4.,,PREPOZNAJMO URTICARIJU I REAGUJMO ADEKVATNO”
VMS Vesna Tatomirović, VMC Novi Beograd

D-1-123/2021
5.,,MAKROELEMENTI I MIKROELEMENTI I NJIHOV ZNAČAJ U ISHRANI”
Dr Svetlana Stojanović, ASSB, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun

D-1-124/2021
6.,,NAJČEŠĆE ERITEMATOZNE DERMATOZE LICA”
Dr Lana Ćirković specijalista dermatovenerologije, GZZKVB Beograd

D-1-125/2021
7.,,OSNOVNE KARAKTERISTIKE,PREVENCIJA I KONTROLA BOLNIČKIH INFEKCIJA”
VMT Goran Mošić,IKVB ,,Dedinje“

D-1-128/2021
8.,,NAJČEŠĆI FUNKCIONALNI POREMEĆAJI GASTROINTERSTINALNOG TRAKTA ODOJČADI – KLINIČKI PRISTUP I TRETMAN”
Dr Goran Vukomanović,Univerzitetska dečija klinika, Beograd


NACIONALNI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – 5 BODOVA

D-1-125/202
,,NASTAVI DALJE – INOVACIJE U REHABILITACIJI I FIZIKALNOJ MEDICINI”


OKTOBAR 2020

ELEKTRONSKI TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-688/2020
1. ,,NUTRITIVNA POTPORA PACIJENTA U JEDINICI INTEZIVNOG LEČENJA”
Dipl.organizator zdravstvene nege Elizabeta Ćirić,Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Viši medicinski tehničar Goran Mošić, Institut za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje”, Beograd

D-1-689/2020 – ELEKTRONSKI TEST
2.,,ZDRAVSTVENA NEGA NOVOROĐENČETA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI”
VMS Radica Tejić, Institut za neonatologiju, Beograd


JUL 2020

STRUČNI SASTANCI I KATEGORIJE - 2 BODA

D-1-556/2020
1.,,TEHNIKE I BEZBEDNOST PRILIKOM PRIMENE INTRAVENSKE TERAPIJE I UZORKOVANJA KRVI,,
Dipl.organizator zdravstvene nege Elizabeta Ćirić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

D-1-557/2020
2.,, NAJČEŠĆE DERMATOZE LETNJEG PERIODA”
Spec. Dermatovenerologije dr Lana Ćirković, Visoki struk.estetičar kozmetičar Mirjana Blanuša, Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd

D-1-558/2020
3.,, OČUVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA”
SMS Tatjana Dinić, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti, Gornja Toponica


TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-559/2020
1. ,,DELOKRUG RADA MEDICINSKE SESTRE TEHNIČARA U DIJAGNOSTICI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI ”
Dipl.organizator zdravstvene nege Elizabeta Ćirić,Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Viši medicinski tehničar Goran Mošić, Institut za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje”, Beograd

D-1-560/2020 – ELEKTRONSKI TEST
2.,,SAMOKONTROLA GLIKEMIJE : KAKO, KADA, ČIME?”
VSS Gordana Jovanović, KBC Zvezdara, Beograd

D-1-561/2020 – ELEKTRONSKI TEST
3.,,ZNAČAJ EDUKACIJE ZA PRIMENU I TITRACIJU INSULINSKE TERAPIJE ”
VSS Gordana Jovanović, KBC Zvezdara, Beograd

OKTOBAR 2019

NACIONALNI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - 6 BODOVA

D-1-1151/2019
,,ZNANJE – SIGURAN KORAK U BUDUĆNOST,,


NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE - 6 BODOVA

D-1-1152/2019
,,INOVACIJE I SAVREMENI PRISTUP LEČENJA PROBLEMATIČNE KOŽE,,


JUN 2019

STRUČNI SASTANCI- 2 BODA

D-1-838/2019
1. ,,VAKCINACIJOM DO ZDRAVLJA,,
Dr.spec pedijatrije Radmila Kosić, DZ Zvezdara, Beograd, VMS Snježana Lončar, DZ Zvezdara, Beograd


TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-839/2019
1. ,,SPECIFIČNOSTI TRETMANA HRONIČNIH RANA,,
VMS Vesna Tatomirović, VMC Beograd

D-1-840/2019
2. ,,ZAVISNOST MLADIH OD ALKOHOLA - GLOBALNI PROBLEM,,
SMS Tatjana Dinić, Specijalna bolnica za psihijatrijake bolesti, Gornja Toponica

D-1-841/2019
3. ,,SAVREMENI TRENDOVI U PROMOCIJI JAVNOG ZDRAVLJA,,
Spec.str.med sestra Slavica Filipović, DZ Valjevo, VMT Goran Mošić, IKVB Dedinje, Beograd


NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE - 6 BODOVA

D-1-837/2019
,,INDIVIDUALIZOVANA ZDRAVSTVENA NEGA NOVOROĐENČETA- PODRŠKA PORODICE I ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA,,


JANUAR 2019

STRUČNI SASTANCI- 2 BODA

D-1-197/2019
1. ,,KORONARNA BOLEST- MULTIFAKTORSKI PRISTUP,,
VMT Goran Mošić,IKVB Dedinje,Beograd

D-1-198/2019
2. ,,MEZOTERAPIJA - NEDOUMICE I BENEFITI,,
VSS Vesna Milosavljević,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,Beograd,VSS Mirjana Blanuša,GZZKVB, Beograd


TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-199/2019
1. ,,PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE I TERAPIJA BOLA,,
Prim.spec opšte medicine Dragana Trifunović- Balanović,DZ Zvezdara,Beograd, VMS Snježana Lončar, DZ Zvezdara,Beograd

D-1-200/2019
2. ,,EKCEMI - KLINIČKI OBLICI I KARAKTERISTIKE LEČENJA,,
Dr. spec dermatologije Tanja Tirnanić, VMA, VSS Mirjana Blanuša,GZZKVB,Beograd

D-1-201/2019
3. ,,KONTINUIRANA EDUKACIJA KOD OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA I ZNAČAJ SAMOKONTROLE GLIKEMIJE,,
VMS Olivera Opačić, Adoc, Beograd


OKTOBAR 2018

KONGRES-8 BODOVA

D-1-1245/2018
NACIONALNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM- ,,O SADAŠNJOSTI ZA BUDUĆNOST,,


STRUČNI SASTANCI-2 BODA

D-1-1241/2018
1. ,,ZNAČAJ MEDICINSKE SESTRE U KONTINUIRANOJ EDUKACIJI OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA,,
VMS Olivera Opačić,ADOC,Beograd

D-1-1242/2018
2.,,KOMPLIKACIJE U TOKU I POSLE ANESTEZIJE,,
Struk.spe kl.nege Marina Stanković,OB Loznica,Struk.spec kl.nege Radenka Ćiraković,OB Loznica

D-1-1243/2018
3. ,,ZNAČAJ PERMANENTNOG OBRAZOVANJA MEDICINSKIH SESTARA,,
Struk.spec kl.nege Marina Stanković,OB Loznica,Struk.spec kl.nege Radenka Ćiraković,OB Loznica


TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-1244/2018
1. ,,BOLESTI ZAVISNOSTI,,
Katarina Jonev,Beograd,Struk.spec kl.nege Radenka Ćiraković,OB Loznica


JUN 2018

STRUČNI SASTANCI - 2 BODA

D-1-880/2018
1. ,, SKRININZI U NEONATOLOGIJI,,
VSS Ružica Nikolić, KBC Zvezdara, Beograd

D-1-881/2018
2. ,,PREOPERATIVNO POZICIONIRANJE STOME-SESTRINSKE PROCEDURE,,
SSS Dušica Biočanin, Klinika za digestivnu hirurgiju KC Srbije

D-1-882/2018
3. ,,ZRELA KOŽA - STANJE I POTREBE,,
VSS Mirjana Blanuša GZZKVB Beograd


NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE - 6 BODOVA

D-1-883/2018
1. ,,OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE U DIJAGNOSTICI I TRETMANU KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA,,
Predavači Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje,, - 6 predavača


APRIL 2018

TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-789/2018
1.,,CELULIT - ŠTA ZNAMO,ŠTA MOŽEMO I ŠTA ĆEMO UČINITI U CILJU ZDRAVLJA,,
VSS Marija Pijanović, GZZKVB Beograd, VSS Mirjana Blanuša, GZZKVB Beograd

D-1-790/2018
2. ,,ALKOHOLIZAM MLADIH KAO SOCIJALNI PROBLEM,,
SMS Tatjana Dinić,Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica

D-1-791/2018
3.,,ORALNA KONTRACEPCIJA - ISTINE I ZABLUDE,,
VMS Maja ANĐELIĆ,GAK Narodni Front, VSS Jelena Savić, GAK Narodni Front


SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - 7 BODOVA

D-1-792/2019
1. ,, ISKUSTVO I ZNANJE - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO,,


JANUAR 2018

STRUČNI SASTANCI - 2 BODA

D-1-240-2018
1.,,SAVREMENI PRISTUP U RADU SA OBOLELIMA OD ALKOHOLNE DEMENCIJE,,
SMS Tatjana Dinić,Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti,Gornja Toponic

D-1-241/2018
2.NEGOVANA KOŽA - OSEĆAJ ZADOVOLJSTVA
VSS Mirjana Blanuša,GZZKVB Beograd

D-1-242/2018
3.ZDRAVSTVENA NEGA TRUDNICA I PORODILJA SA POSEBNIM POTREBAMA
VSS Dragana Borojević, OB Šabac


TESTOVI - 5 BODOVA

D-1-243/2018
1.MENOPAUZA I JA
VSS Dragana Borojević,OB Šabac, VSS Mirjana Blanuša,GZZKVB Beograd

D-1-244/2018
2.DIJABETES -POGLED U BUDUĆNOST
SSS Slavica Filipović,DZ Valjevo,VST Goran Mošić IKVB ,,Dedinje,,


Najavljujemo